Lwfans Ceisio Gwaith Ar-lein

Gwneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith

Dechrau cais newydd

I ddefnyddio'r gwasanaeth ar-lein hwn mae'n rhaid i chi:
• beidio bod yn byw yng Ngogledd Iwerddon (dylai cwsmeriaid Gogledd Iwerddon glicio yma)
• fod heb gael Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA) yn ystod y mis diwethaf
• peidio â bod eisiau gwneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith (JSA) o ddyddiad yn y dyfodol
• peidio â bod eisiau hawlio JSA ar ôl gorffen cwrs hyfforddiant a drefnwyd drwy eich Canolfan Gwaith
• Peidio cael penodai Mwy o wybodaeth am benodai

NODER: Os ydych yn Wladolyn yr EEA neu'n Wladolyn y DU sydd wedi dychwelyd yn ddiweddar o dramor, a heb weithio ers i chi gyrraedd, efallai y bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o fyw yn y DU am y 3 mis yn union cyn gwneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith.

Dylech hefyd:
• Cael rhif Yswiriant Gwladol ac un eich partner os oes un gennych
• cael rhif ffôn y gellir cysylltu â chi arno
• cwblhau eich cais eich hun

Os ydych angen cymorth wrth gwblhau eich cais ar-lein, mae dolen help ar gael ar frig pob tudalen.

Os ydych yn methu defnyddio'r gwasanaeth ar-lein dylech ffonio'r Ganolfan Byd Gwaith, lle bydd asiant gwasanaeth cwsmeriaid yn eich helpu.

Sut i gysylltu â'r Ganolfan Byd Gwaith

Dychwelyd i gais a arbedwyd

Os ydych wedi defnyddio JSA ar-lein yn y saith diwrnod diwethaf gallwch ddychwelyd i'ch cais a arbedwyd drwy roi eich rhif cyfeirnod a'ch cyfrinair isod.

Wedi arbed Cais? Cwblhewch y cais erbyn 03 Gorffennaf.

Os ydych wedi arbed cais sydd wedi'i gwblhau yn rhannol, cwblhewch erbyn Dydd Gwener 3ydd Gorffennaf, neu bydd angen i chi ddechrau eich cais eto. Bydd ceisiadau sydd heb eu hanfon yn cael eu dileu ar ddydd Sadwrn 4ydd Gorffennaf er mwyn uwchraddio'r system.

Os ydych wedi colli'r manylion hyn bydd angen i chi gychwyn cais newydd.

Unwaith mae eich cais wedi cael ei anfon ni fyddwch yn gallu edrych arno ar-lein.

Gwybodaeth diogelwch pwysig

Mae JSA ar-lein yn wasanaeth diogel. I ddiogelu eich manylion personol rhag cael eu gweld mewn mannau cyhoeddus:
• caewch y ffenestr bori pan rydych wedi gorffen
• gwnewch yn siŵr eich bod yn casglu unrhyw beth rydych wedi'i argraffu
• byddwch yn ofalus pwy sy'n gwylio dros eich ysgwydd a pheidiwch â gadael y cyfrifiadur heb oruchwyliaeth tra fyddwch wedi mewngofnodi i JSA ar-lein
• am fwy o wybodaeth gallwch glicio ar y ddolen "Bod yn Ddiogel Ar-lein" (ar y Gwasanaeth JSA ar-lein) ar waelod y dudalen hon

Rhowch eich adborth i ni

Helpwch i wella'r gwasanaeth hwn drwy ateb ychydig o gwestiynau drwy'r cyswllt 'Rhowch eich adborth i ni'.Directgov